PMS ve 20 střediscích napříč Českem představí veřejnosti metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů

Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 20. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním řízení v týdnu od 10. do 14. října 2016, a to v celkem na 20 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Ostravy, či Plzně.

Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.

Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací mezi pachatelem a obětí, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením, a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři PMS 577 případů mediací, loni to už bylo 1124 mediací,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace případu podle ní vysoká. „Z počtu všech mediací v rámci PMS loni skončilo 94 procent dohodou,“ doplnila.

Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i v oblasti urovnání samotného konfliktu mezi poškozeným/obětí a pachatelem. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení chování pachatele, okolností trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková.

Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů v celkem šesti regionech, respektive na 20 místech. Akcí se zúčastní střediska v Českých Budějovicích, Berouně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Praze, Frýdku-Místku, Ostravě, Vsetíně, Chomutově, Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Děčíně, Lounech, Teplicích, Rokycanech, Plzni a Karlových Varech. V naprosté většině se den otevřených dveří bude konat přímo ve středisku.

O podrobnostech jednotlivých se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.

Den mediace v Praze

(11. října 8:30 – 12:00, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2) 

HLAVNÍ PROGRAM (hlavní sál)

 • 8:30 - 8.40 - Úvodní slovo: Mezinárodní den řešení konfliktů a Dny mediace PMS, Kristina Labohá, tisková mluvčí a koordinátorka akce
 • 8:40 - 9:00  - Probační a mediační služba a úloha mediace v trestním řízení, Andrea Matoušková, ředitelka PMS  
 • 9:00 - 9:20 -  Mediace v číslech - Michal Karban (PMS)
 • 9:20 - 10:15 - Současnost a budoucnost mediace jako alternativního řešení sporů v ČR - beseda k mediaci s odborníky z PMS, ČAK, Právnické fakulty z Olomouce, Asociace mediátorů, soudci) – moderuje Marcela Demková
 • 10:15 - 10:45 - Mediace v praxi PMS, kazuistika – Martin Špejra (PMS)
 • 10:45 - 11:15 - Přestávka na kávu
 • 11:15 - 12:00 - Prostor pro dotazy, závěrečná diskuse, moderuje Marcela Demková

VEDLEJŠÍ PROGRAM (kavárna)

 • 9:00 - 9:30 - Zkušenost veřejnosti s mediací v civilních věcech (Kamila)
 • 9:30 - 10:15 - Přestávka na kávu
 • 10:15 - 10:45 - Mediace v trestní justici a zkušenosti veřejnosti s trestní mediací (Jana Burianová (PMS), pan B.)
 • 11:00 - 11:30 - Ukázka mediace v trestních věcech (Jaroslava Talandová (PMS), Jana Burianová (PMS), Martin Špejra (PMS), Radka Vošahlíková(PMS)                                                                                                                   
 • 11:30 - 12:00 - Mediace v civilních věcech – odborník z ČAK, Asociace mediátorů ČR