Transformativní přístup ke zvládání konfliktů (BrainPlay)

BrainPlay organizuje výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu. Výcvik je mimořádnou příležitostí k osvojení transformativního přístupu k řešení sporů pod vedením Lenky Polákové (mezinárodně certifikovaný mediátor, více než 10 let praxe v mediaci, vedoucí Mediačního Centra v Olomouci) a Robina Brzobohatého (mezinárodně certifikovaný mediátor, vedoucí mediačního programu ÚMPOD, zkušební komisař MSp).

Během 7 denního výcviku získají účastníci dovednosti nutné pro využití zmocňujícího a nedirektivního přístupu v mediaci. Tento výcvik je perfektní příležitostí pro mediátory a další odborníky, kteří mají sami potřebu poznat nový rozměr své praxe, plně podporující vlastní rozhodnutí klientů.

Výcvik je akreditován u MPSV s maximální počet účastníků v počtu 18 lidí.

Více informací také zde. Závazná přihláška k nalezení tady.

V čem výcvik pomůže?

Účastníci ve výcviku získají jak porozumění interakční konfliktní teorii, tak základním technikám nutným pro široké praktické využití relační teorie v řešení konfliktních situací.

Co to konkrétně znamená?
·        Porozumění interakčnímu vnímání teorie konfliktu a konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition).

·        Porozumění vztahu mezi motivací mediátora a jím užívaných nástrojů-intervencí.

·        Dovednosti zaměřené na každou interakci mezi klienty krok za krokem.

·        Schopnost usnadňovat a podporovat strany pomocí nedirektivních intervencí, které respektují schopnosti a dobrou víru klientů.

·        Schopnost citlivě podpořit zmocnění stran, spíše než využívat direktivní či evaluativní intervence

Kdy?

·       11. 4. - 13. 4. 2019 (teorie, nácviky)

·       26. 4. - 27. 4. 2019 (praktické nácviky)

·       17. 5. - 18. 5. 2019 (praktické nácviky)

Kde? Mediační Centrum Olomouc, Lafayettova 14, OLOMOUC

V kolik? pokaždé od 9:00 do 16:30

Za kolik?
·        Včasné přihlášení do 31. 3. 2019: 19.500 Kč

·        Přihlášení po 31. 3. 2019: 21.500 Kč

·        Studenti mohou požádat o stipendium, účastnický poplatek 10.000 Kč

Koho kontaktovat? Lenku Polákovou a to na adrese bp.polakova@gmail.com

Více informací také zde. Závazná přihláška k nalezení tady

Přijďte poznat nový rozměr komunikace a způsobu práce mediátora!