Výcvik v transformativní mediaci

Chcete se stát mediátorem a pomáhat klientům procházet obtížnými rozhovory? BrainPlay organizuje výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu. Výcvik je mimořádnou příležitost k osvojení si transformativního přístupu k řešení sporů pod vedením Lenky Polákové a Robina Brzobohatého.

Během 7denního výcviku získají účastníci dovednosti nutné pro využití zmocňujícího a nedirektivního přístupu v mediaci. Tento výcvik je perfektní příležitostí pro mediátory a další odborníky, kteří mají sami potřebu poznat nový rozměr své praxe, plně podporující vlastní rozhodnutí klientů.

Výcvik je akreditován u MPSV s maximální počet účastníků v počtu 15 lidí.

V čem výcvik pomůže?

Účastníci ve výcviku získají jak porozumění interakční konfliktní teorii, tak základním technikám nutným pro široké praktické využití relační teorie v řešení konfliktních situací.

Co to konkrétně znamená?

·        Porozumění interakčnímu vnímání teorie konfliktu a konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition).

·        Porozumění vztahu mezi motivací mediátora a jím užívaných nástrojů-intervencí.

·        Dovednosti zaměřené na každou interakci mezi klienty krok za krokem.

·        Schopnost usnadňovat a podporovat strany pomocí nedirektivních intervencí, které respektují schopnosti a dobrou víru klientů.

·        Schopnost citlivě podpořit zmocnění stran, spíše než využívat direktivní či evaluativní intervence

Výcvik je vhodný pro:

·        ty, kdo chtějí získat základní znalosti a dovednosti v nedirektivní mediaci (bez ohledu na to, jaké předchozí mediační přístupy využívali - např. facilitativní, na řešení zaměřený přístup, aj.)

·        ty, kteří chtějí pomáhat klientům dosahovat jejich vlastních rozhodnutí při řešení jejich obtížné a konfliktní situace

Jak je výcvik koncipován?

Výcvik je rozdělen na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části na vás čeká:

·       Porozumění jak záměr mediátora určuje jím použité prostředky

·       Různá pojetí konfliktu a jejich vliv na intervence mediátora

·       Porozumění relačnímu pojetí konfliktu

·       Vidění konfliktních interakcí relační optikou

·       Relační předpoklady nedirektivní praxe

·       Definice mediace pomocí relačntí perspektivy

·       Principy a hodnoty nedirektivní praxe

·       Usnadnění otevřeného rozhovoru s účastníky

·       Orientace a role nedirektivního mediátora

·       Rozpoznávání posunů ve zmocnění a uznání stran

·       Videoukázky zachycující mediátorskou praxi

·       Přehled klíčových intervencí a dovedností

·       Sledování záměru pro intervenci a posilování schopností zůstat nedirektivní

·       Načasování intervencí

·       Video analýza nedirektivní mediace

·       Využití nedirektivní mediace v kontextu soudů, organizací nebo komunitních sporů

·       Překonávání výzev v praxi

A v praktické si osvojíte:

·       Nácviky mikrodovedností

·       Hraní rolí

·       Modelové situace

Kdy?

·        26. 1. - 28. 1. 2018 (teorie, nácviky)

·        17. 2. - 18. 2. 2018 (praktické nácviky)

·        3. 3. - 4. 3. 2018 (praktické nácviky)

Kde? Mediační Centrum Olomouc, Lafayettova 14, OLOMOUC

V kolik? pokaždé od 9:00 do 16:30

Za kolik?

·        Včasné přihlášení do 31. 12. 2017: 19 500,- Kč

·        Přihlášení po 31. 12. 2017: 21 500,- Kč

Koho kontaktovat? Lenku Polákovou a to na adrese bp.polakova@gmail.com

Přijďte poznat nový rozměr komunikace a způsobu práce mediátora!