Ing. Veronika Portešová

Portešová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Ing. Veronika Portešová
Antala Staška 1859/34
14900 Praha

608602042

veronikaportes@consensus.cz

www.consensus.cz

 • Občanskoprávní spory
 • Obchodní spory
 • Pracovněprávní spory
 • Rodinné spory
 • Ostatní spory
 • Hlavní město Praha
 • Zapsaný mediátor
 • Angličtina
 • Francouzština

Mediaci se věnuje již pět let, tzn. od roku 2014. V červnu roku 2019 úspěšně složila zkoušku mediátora, od července roku 2019 je zapsanou mediátorkou na seznamu mediatorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy a diplomacie, a momentálně je v závěrečné fázi studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V rámci spolku Studentská mediace Praha spoluorganizuje přednášky s mediátory a tzv. Mediační tréninky, určené studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy i široké veřejnosti, v rámci které poskytuje zpětnou vazbu na modelové mediace a pomáhá trénovat ostatním studentům připravujícím se ke zkouškám na mediátora.

Absolvovala níže uvedené mediační výcviky:

 • Prague Negotiation and Mediation Week 2018 s JUDr. Martinem Svatošem Ph.D., Andrija Eracem a Pálem Belenyesim, Ph.D.;

 • Provázení obtížnými rozhovory u BrainPlay, výcvik v transformativní mediaci s Mgr. Robinem Brzobohatým a PhDr. Lenkou Polákovou;

 • Příprava na zkoušku mediátora s Mgr. Robinem Brzobohatým a JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D.