Bc. Alena Skřivanová MBA

Skřivanová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Bc. Alena Skřivanová MBA
Hl.m. Praha: Proutěná 380/22, Praha 4 - Kateřinky, Újezd u Průhonic, 149 00
Praha-východ: Brandýs nad Labem - Stará boleslav, Nám. sv. Václava 60, 250 01

+420 602 321 361

info@vyrestetodohodou.cz

vyrestetodohodou.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Je zapsanou mediátorkou na seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Poskytuje a propaguje mediaci jako účinný způsob, kterým lze řešit sporné situace, a to především v občanskoprávní a rodinné rovině.

Za významný atribut mediace považuje dobrovolnost účasti na mediaci pro obě/všechny strany sporu a rovněž skutečnost, že cílem mediace není hodnocení rozhodnutí či činů stran, ale pochopení jejich potřeb a zájmů. Na základě toho pak stranám umožnit vytvoření řešení, které pro ně bude úlevné a konfliktní situaci pozitivně posune.

Za hlavní úkol mediátora považuje dosažení vzájemného porozumění stran a dále zprostředkování poznání, že je vždy výhodnější na řešení spolupracovat nikoliv konflikt prohlubovat.

Mediační služby poskytuje především v hl.m. Praze a blízkých okresech.