JUDr. Iveta Studenková

Studenková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Iveta Studenková
Slovinská 693/29
61200 Brno

737 558 759

mediace@resolvia.cz

www.resolvia.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Jihomoravský kraj
  • Nezapsaný mediátor
  • Angličtina

Iveta patří mezi nezapsané mediátory s právním vzděláním a praxí. V roce 2009 absolvovala magisterské studium při Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2011 zde složila rigorózní zkoušku.

Mediací se zabývá od roku 2015, kdy absolvovala komplexní výcvik transformativní mediace a teorie konfliktu pod vedením Lenky Polákové a Robina Brzobohatého. Následně začala ve stejném roce působit jako mediátorka při Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Zde také absolvovala rozšířený mediační výcvik transformativní mediace, pod vedením Joe Folgera (2016) a rovněž výcvik transformativní mediace se zapojením dětí CIMC, pod vedením Jennifer E. McIntosh (2017).

Po dobu působení na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí do roku 2020 zde provedla přes sto dvacet rodinných mediací v cca sedmdesáti rodinných kauzách včetně debriefingu se školitelem, Robinem Brzobohatým po každé mediaci. Mediace probíhaly bez i se zapojením dítěte, v českém i anglickém jazyce. Rovněž se stala propagátorkou aktivního přístupu opatrovníka dítěte k práci s rodinou včetně vedení řízených rozhovorů s rodiči v konfliktu zaměřených na zpracování rodičovského plánu nebo komplexní dohody.

Od roku 2018 do roku 2021 působila jako mediátorka v Mediačním a edukačním centru v Brně pod vedením Martiny Cirbusové, s počtem cca třiceti různých mediačních kauz z oblasti rodinného práva.

Své znalosti z mediace využila také v advokacii, kde působí od roku 2020 jako advokátní koncipientka advokátky a zapsané mediátorky Martiny Ďurďovič, u níž se inspirovala též metodami koučingu a facilitativní mediace. Spolu se školitelkou působí také jako co-mediátorka. V advokacii prosazuje smírný způsob řešení v mezích zákona při zohlednění zájmů a potřeb klienta.

V roce 2021 si založila vlastní mediační praxi, společnost RESOLVIA s. r. o., pod kterou mediační služby poskytuje, a to nejen v oboru fungování rodiny (péče o děti, alimenty, kontakt s dítětem, podstatné záležitosti dítěte) ale také v oboru partnerství (rozvody, SJM, bydlení), občanských věcí (nájmy, sousedské spory, věci mezi školou a rodinou, řešení přestupků), v business světě (fungování firmy, spory s obchodními partnery) i v práci (vztahy mezi zaměstnanci, spotřebitelské spory).

Je rozvedená a má tři děti. Ve volném čase vede spolek otužování, zpívá v pěveckém sboru, běhá se psem a věnuje se své rodině.