JUDr. Petr Bříza LL.M., Ph.D.

Bříza
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Petr Bříza LL.M., Ph.D.
Klimentská 1216/46
11000 Praha 1

+420 732 453 925

petr.briza@brizatrubac.cz

www.brizatrubac.cz

  • Obchodní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

1. Jaké máte zkušenosti s mediací?

Mám zkušenosti s desítkami mediací, především obchodních, zažil jsem i velmi složité spory řešené formou komediace (tedy mediace za účasti dvou mediátorů), mediace v angličtině apod.

2. Jak dlouho se v tomto oboru pohybujete?

Od roku 2011, od r. 2013 jsem zapsaným mediátorem.

3. Na jaké spory se zaměřujete? 

Zaměřuji se primárně na obchodní spory, díky dobré znalosti angličtiny a dlouholetým zkušenostem s přeshraničními spory jsem rád vybírán na tento typ sporů.