JUDr. Klára Dostálová

Dostálová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Klára Dostálová
Kolínská 12
13000 Praha

+420725376914

klara@prazska-mediatorka.cz

www.prazska-mediatorka.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nyní působím jako advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. 

Současně jsem zapsaná mediátorka registrovaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, mohu tedy vést i mediační setkání nařízené soudem. Mediaci se v rámci své praxe intenzivně věnuji, jelikož ji považuji za jeden z nejlepších způsobů, jak vyřešit konflikt a vyjednat uspokojivou dohodu. 

Jako advokátka vím, že občas je nutné bojovat za svá práva, ale jako mediátorka jsem se naučila, že stejně často nastává chvíle domluvit se. Domluva však neznamená rezignaci či kapitulaci, nýbrž možnost svobodně a zodpovědně se rozhodnout. Nenechávat rozhodnutí ani na advokátech, ani na soudcích nebo rozhodcích, ale rozhodnout se sami za sebe. A přesně v tom Vám mediace může pomoci.