JUDr. Monika Selvičková Ph.D.

Selvičková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Monika Selvičková Ph.D.
Jednoty 1931
35601 Sokolov

724023311

selvickova@kmfcr.cz

www.kmfcr.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Karlovarský kraj
  • Zapsaný mediátor

Odjakživa jsem hledala možnosti, jak dělat svět lepším místem; kam mi paměť sahá, byla jsem „mluvčím utlačovaných“. Tato komunikační schopnost mě dovedla na právnickou fakultu. V průběhu studia jsem si naplno uvědomila, že v samotných paragrafech není záruka spravedlivějšího světa, ani ochrana těch slabších. Podstata je v lidech.

Po absolvování právnické fakulty jsem pracovala u Policie ČR. Kromě snahy odvádět smysluplnou práci jako právník, metodik, koordinátor i člen poradní komise policejního prezidenta jsem se učila, jak „do systému“ vklínit důraz na ústavní pořádek (a tedy „přirozené právo“), novou judikaturu, potřeby lidí z terénu. Konsensus jsem musela najít jak s vědeckými pracovníky znaleckých institucí, tak např. s policisty ÚRN a zásahových jednotek. Sledovala jsem vznik Antikonfliktních týmů i práci kolegů – specialistů na krizové vyjednávání. Sama jsem vyjednávala podmínky spolupráce nejen v rámci státní správy, ale i s civilními subjekty. Některé z úspěšně uzavřených „obchodů“ předurčily mé další kroky.

Půlku mateřské dovolené jsem strávila na mediačních kurzech, workshopech a prohlubováním vzdělávání v psychologii a sociologii. Složení zkoušky zapsaného mediátora bylo jen jedním ze stupňů v dalším profesním směřování.

Začala jsem pracovat v advokacii. Zvolila jsem advokátní kancelář, kde mám prostor na využití svých znalostí při klientském vyjednávání i při školeních pro klienty a kolegy. Podporu mám také v samostatné mediaci i při práci mentora v mediačním výcviku.

K podrobnějším profesním informacím si dovoluji odkázat na www.linkedin.com.

Stále se vzdělávám a osvojuji si dovednosti, které jako vyjednavač, mediátor a facilitátor mohu využít. V rodinné mediaci a při facilitaci případových konferencí pro OSPOD jsou to např. znalosti z psychosomatiky. V pracovních a obchodních sporech spíš znalosti specifik toho kterého vyjednávání.

V mediaci se zaměřuji na tzv. facilitativní styl: Mým cílem je dovést znesvářené strany k dohodě, jejíž podmínky si pod mým vedením strany samy postupně nalézají. Pomáhám klientům (stranám sporu) vidět mnohem barevnější obrazy různých životních situací, než jak by to umožňoval pouze pohled právníka. Ráda řeším „mnohovrstevné“ spory – např. typu „předání rodinného podniku“.

Snažím se strany dovést alespoň k dílčí dohodě, postupové (procesní) dohodě nebo časově omezené dohodě „na zkoušku“, není-li možné ihned vyřešit celé jádro sporu. Podmínky dohody pomáhám sjednat i s pojistkami, které přispívají k udržení křehkého smíru. Netlačím strany do „obvyklých právních řešení“. Nicméně vítám spoluúčast advokátů v mediačním procesu (nejen osobní přítomností u kulatého stolu), na jehož konci pomohou svým klientům po právní stránce precizovat přijaté dohody.

Své znalosti a dovednosti využívám mimo jiné k tomu, abych uprostřed jakéhokoliv konfliktu zůstala nestranná a pro klienty zajistila bezpečný komunikační prostor. Mediační služby nabízím v mediačním centru v Liberci a v mediačních kancelářích v Praze a v Sokolově. Dohodnout lze i jiné místo dle potřeb klientů.