Mgr. Marcela Žižková

Žižková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Marcela Žižková
U Ploché dráhy 400
353 01 Mariánské Lázně

608 978 600

marcela.zizkova@email.cz

mediaceml.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Karlovarský kraj
  • Zapsaný mediátor

Mediaci se věnuje od roku 2008, kdy absolvovala komplexní výcvik mediace pod vedením zkušených lektorů z Asociace mediátorů ČR. V roce 2009
složila akreditační zkoušku u AMČR a získala certifikát jako akreditovaný mediátor. V následujícím období se zúčastnila projektu Ministerstva průmyslu
a obchodu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a byla zapsaná v seznamu mediátorů na stránkách MPO. V lednu 2014 složila na
Ministerstvu spravedlnosti zkoušku mediátora podle zákona o mediaci. V posledních letech se zabývá především rodinnou mediací, bohatou praxi má
zejména v oblasti rozvodových dohod včetně dohod o vypořádání SJM, svěření dětí do péče apod.