Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů (UMPOD)

Konference s cílem sdílení dobré praxe při zapojování dětí do mimosoudních procesů sloužících k přijímání rozhodnutí, jako jsou mediace nebo případové a rodinné konference. Pozornost bude věnována všeobecným otázkám možností zapojení dětí, srovnání praxe v ČR i zahraničí i otázkám vlivu faktoru domácího násilí pro úvahy i praxi zapojování dětí do rozhodování. Na konferenci vystoupí mediátoři, psychologové, právníci a sociální pracovníci.

Datum:                       21. – 22. 5. 2018         Brno, Hotel Courtyard (mapa)

Registrační formulář ke stažení zde - lze se registrovat do 13. 5. 2018.
 

Registrační formulář pro jednotlivé workshopy (workshopy probíhají pouze první den konference, popis jednotlivých workshopů naleznete v programu) – lze se registrovat do 13. 5. 2018.

Můžete si vybrat jeden z následujících workshopů:

WS 1: Úloha dětského specialisty v rodinné mediaci

WS 2: Komunikace s dítětem – techniky, metody, pomůcky

WS 3: Practical Approaches to implementing Child Inclusive Mediation in Diverse Contexts

WS 4: Budování silné a trvalé spolupráce

WS 5: Jak udělat mediaci se zapojením dětí užitečnou pro děti i rodiče

WS 6: Child inclusive mediation with children with special needs

WS 7: Power in Mediation

WS 8: Projektový den ve škole - představení peer mediace a peer mediátorů ostatním dětem, učitelům, zapojení rodičů

Aktuální program konference a zaměření workshopů ke stažení v elektronické podobě naleznete zde, anglická verze programu k dipozici zde.
 

V případě jakýchkoliv otázek se můžete obrátit na robin.brzobohaty@umpod.cz.

Náplní konference budou příspěvky odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi vtaženými do rodičovského konfliktu a prostřednictvím různých modelů se snaží, aby se tyto děti nestaly pouze zbraní v rukou rodičů, ale aby bylo naplněno jejich právo vyjádřit se ve věcech, které se jich týkají. Příspěvky budou zaměřeny na různé pohledy odborníků, kteří se zapojováním dítěte v praxi mimosoudních rozhodovacích procesů pracují. Pozornost bude věnována také práci s tématem domácího násilí a tomu, do jaké míry může ovlivňovat možnosti a postupy zapojení dětí do rozhodovacích procesů i tyto procesy samotné. Představena bude dobrá praxe v ČR i v zahraničí. Konference nabídne prostor pro odbornou diskuzi nad riziky i pozitivy procesu zapojování a na jednotlivých workshopech také praktické návody, jak je možné děti zapojit.

Sdílena tak bude dobrá praxe různých profesí z Evropy, USA a Austrálie.