1. krok
Registrace
Nemáte-li účet,
zaregistrujte se

2. krok
Přihlášení
Přihlaste se
do osobní sekce

3. krok
Mediator
Po přihlášení si
vytvoříte profil mediátora

1. Registrace partnera


Heslo:
Uveďte heslo, po kterém se budete v budoucnu přihlašovat do osobní sekce

Jméno:
Adresa:
Město:
PSČ:

IČ:
DIČ:
Telefon:
Email:

Opište kód: captcha

Stisknutím tlačítka "odeslat" dává objednatel zhotoviteli výslovný souhlas s: Obchodní podmínky.

Stisknutím tlačítka odeslat dává objednatel zhotoviteli výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro účely zpracování osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ"). Osobní údaje, které objednatel předal v souvislosti se smlouvou zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje chránit dle ZOOÚ.