Mediace

Mediace CZ
Vítejte na komunitním portálu a oborovém katalogu

Domněnky jsou termiti vztahů

Jako lidské bytosti neumíme přestat vytvářet domněnky, co můžeme udělat, abychom je udrželi trochu pod kontrolou? (Na chvilku sobotního zamyšlení o základních principech mediace).

Domněnky jsou termiti vztahů

Ministerstvo spravedlnosti představilo návrh metodiky k podpoře využívání mediace u soudů

Návrh metodiky představila pracovní skupina k mediaci Ministerstva spravedlnosti. Metodika se skládá z otázek, které pomohou soudcům zjistit, zda je daný případ vhodný k mediaci.

Ministerstvo spravedlnosti představilo návrh metodiky k podpoře využívání mediace u soudů

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

Ministr spravedlnosti předložil vládě k projednání Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Jedním ze strategických cílů koncepce je i zajištění podmínek pro efektivní fungování Probační a mediační služby. Celkově Koncepce cílí na snížení recidivy pachatelů trestných činů.

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025

Archiv aktualit

Úvod Mediace CZ

Vítám Vás na portálu www.mediace.cz, který, jak věřím a doufám, by se mohl stát komunitním portálem pro všechny, kdo se o mediaci zajímají, nebo kdo chtějí mediačních služeb využít.

Osobně se o mediaci zajímám již od roku 1992. V té době byla mediace v České republice ještě v plenkách a k jejímu intenzívnějšímu rozvoji došlo až v posledních několika letech, a to zejména v návaznosti na přijatý zákon o mediaci (zák. č. 202/2012 Sb.). Od té doby je patrné, že se při řešení sporů mediace uplatňuje v praxi stále častěji, a co je potěšitelné, mediaci hojněji využívají i obecné soudy v rámci řízení před nimi probíhajícími.

Dlouho jsem přemýšlel, jak mohu k dalšímu rozvoji mediace osobně přispět. Opakovaně jsem na různých fórech upozorňoval především na skutečnost, že nestačí pouze zdůrazňovat výhody mediace v uzavřené skupině osob, které mediaci věří, ale že je především třeba mediaci propagovat a otevírat široké veřejnosti, aby byla pro každého čitelnější a aby byla též představitelná (z hlediska jejího obsahu, průběhu, výhod, významu atd.).

Když se mi naskytla příležitost získat doménu www.mediace.cz, rozhodl jsem se, že tuto doménu nepoužiji k osobní prezentaci svých mediačních služeb, ale že se pokusím vytvořit portál, který by umožňoval každému, kdo se o mediaci bude zajímat, dozvědět se základní informace o mediaci, o jejím průběhu a jejích praktických aspektech.

Cíle Mediace CZ

Hlavním cílem nového portálu je vytvořit nabídkový katalog mediačních služeb a vzdělávání v mediaci, a tím umožnit každému zájemci o mediační služby vyhledat podle zadaných parametrů mediátora, který v dané oblasti (místopisné či oblasti oborové) působí a je připraven nabídnout své služby, případně nalézt kurz, který bude na vzdělávání v mediaci zaměřen.

Tento portál umožňuje každému mediátorovi (zapsanému i nezapsanému ve smyslu zákona o mediaci) prezentovat svoji činnost a svoji osobu, a to fotografiemi a psaným textem.

Zároveň umožňuje každému zájemci o mediační služby (včetně obecných soudů) jednoduchým způsobem vyhledat mediátora, a to se zohledněním základních kritérií:

  • místopisné oblasti působení,
  • specializace (oborové zaměření),
  • jazykové vybavenosti,
  • zápisu do seznamu mediátorů ve smyslu zákona o mediaci.

Protože se domnívám, že mediace je službou poskytovanou veřejnosti, u níž je nezbytná a velmi významná zpětná vazba klientů, umožňuje portál též ohodnocení každého z mediátorů.

Portál nabízí též prezentaci vzdělávacích kurzů a dalších aktivit v oblasti mediace. Ve složce Aktuality (co je nového v mediaci) pak můžete nalézt všechny aktuální informace, které se mediace týkají (konference, legislativní novinky atd.).

Budoucnost Mediace CZ

Do budoucna plánuji tvorbu pravidelného periodika – ečasopisu MEDIACE. Omluvte, že tento odkaz tedy zatím není aktivní – na přípravě časopisu a jeho náplni s kolegy pracujeme.

Věřím, že tento portál přispěje ke snazší orientaci na mediačním trhu. V případě, pokud Vás bude cokoliv zajímat nebo budete mít námět na zlepšení a zdokonalení stránky, napište mi. Budu velmi vděčný za jakýkoliv podnět, který umožní další rozvoj portálu.

Tento web spolupracuje s nadačním fondem Český mediátor a s profesním odborným portálem Epravo.cz

S přáním všeho dobrého
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.