Ing. Petr Hruška

Hruška
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Ing. Petr Hruška
Sokolovská 178/247
19000 Praha 9

604921705

petrhruska@mujmediator.cz

www.mujmediator.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

Petr je prvním zapsaným mediátorem evidovaným v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a jako druhý zapsaný mediátor v ČR složil nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace. Petr se věnuje rodinné mediaci a obchodní mediaci.

Přes 250 sporů s více než 1000 hodinami jednání z něj dělá jednoho z nejvytíženějších českých praktikujících mediátorů v režimu zákona o mediaci.

Petr se aktivně podílel na legislativě upravující mediaci v civilních věcech a prosadil zajištění rovnoprávných podmínek pro výkon mediace mediátorům s jiným než právním vzděláním, stejně tak jako právníkům. Jako první nabídl veřejnosti kurz praktické přípravy na státní písemnou i ústní zkoušku mediátora a to od listopadu 2012.

Petr je současně čtyřicátým daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců ČR od roku 1993. Je partnerem společnosti České daně, s.r.o. poskytující daňové poradenství významným klientům.

Petr je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulta strojní, obor průmyslové manipulátory a roboty. Vyučený je soustružníkem, frézařem a brusičem.

Už 23 let je manželem zapsané mediátorky Ivany Hruškové. Petr a Ivana jsou prvním a jediným manželským párem, v němž oba manželé jsou zapsaní mediátoři, kteří složili nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace.