JUDr. Lukáš Duffek

Duffek
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Lukáš Duffek
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha

+420 224 216 212

duffek@rowan.legal

rowan.legal/tym/managing-associates/

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

Lukáš Duffek je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenčních sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Lukáš Duffek se intenzivně zabývá také trestní právem a obhajobou v trestím řízení, včetně zaměření na trestní odpovědnost právnických osob, kterým poskytuje právní služby také v oblasti prevence a zavádění trestněprávních compliance systémů. Je členem Unie obhájců České republiky. Dále je zapsaným mediátorem dle zákona o mediaci, členem Komise pro obchodní právo a praxi zřízené při ICC Česká republika a členem pracovní skupiny České advokátní komory pro věcný záměr nového civilního řádu soudního. Ve většině uvedených oblastí přednáší, školí a publikuje.