JUDr. Radka Medková

Medková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Radka Medková
Nádražní 76
15000 Praha 5

737980997

info@mediace-cr.cz

mediace-cr.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Francouzština

Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze. V rámci European Young Lawyres Scheme absolvovala 3měsíční stáž v New Scotland Yard na oddělení Hate Crime Research, kde se poprvé setkala s různými vyjednávacími metodami. Od roku 2013 je zapsanou mediátorkou.

Je zakladatelkou Institutu pro mediaci a pracovní vztahy (www.impv.cz), který sdružuje mediátory a lektory, kteří chtějí šířit myšlenky mediace a nenásilného řešení konfliktů. Radka sama od roku 2012 mediaci školí a absolventi jejích kurzů bývají u zkoušek zapsaného mediátora velmi úspěšní.

Radka se zabývá především mediací občanskoprávní a obchodněprávní. Velký smysl vidí v mediaci v pracovních vztazích, kde jsou různé konflikty přítomny v míře větší než malé. V roce 2018 absolvovala Workplace & Employment Mediation Training u London School od Mediation v Londýně a je nadšenou propagátorkou interní i externí mediace ve firmách.