Mgr. Martina Pekárková

Pekárková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Martina Pekárková
Krátký lán 138/8
160 00 Praha 6

00420602825917

AKPekarkova@seznam.cz

www.pekarkova-advokat.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

Jsem advokátkou specializující se na rodinné právo a právo spolupráce, a zapsanou mediátorkou. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1992 a od roku 1996 mám vlastní advokátní praxi. V roce 2011 jsem absolvovala komplexní mediační výcvik u Asociace mediátorů ČR, který jsem si doplnila v roce 2014 dalším kurzem rodinné mediace. Zkoušky zapsaného mediátora jsem složila v roce 2013. Jsem členkou Unie rodinných advokátů.

K mediaci jsem dospěla přirozeně na základě svých vlastních životních zkušeností i přeneseně přes zkušenosti a příběhy mých klientů. Je to prostě ta nejlepší metoda jak napomoci řešení těžkostí, které nás v životě potkají. Normální je se dohodnout, ukončit spor a jít ve svém životě dál.

Svým klientům pomáhám dosáhnout win-win řešení jejich obtížných situací, ať už je provázím jejich situací jako mediátor, nebo je zastupuji jako advokát. Vždycky se snažíme najít výsledek, který bude pokud možno uspokojivý a přijatelný pro obě strany sporu. 

Ve svém oboru se průběžně vzdělávám,  potkávám se s kolegy a vyměňujeme si zkušenosti. Větší radost, než diplomy z absolvovaných kurzů, mi ale dělají poděkování mých klientů a doporučení, se kterými se na mne obracejí jejich přátelé a známí.

V převážné většině případů se mi daří dosáhnout dohody stran, mimosoudního vyřešení sporu nebo uzavření smíru v rámci soudního jednání. 

Mediace vedu a advokátní služby poskytuji v současné době na adrese Krátký lán 138/8, Praha 6.