Mgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D.

Cirbusová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D.
Minská 160/102
61600 Brno

731 654 897

mediace@cssbrno.cz

css.brno.cz/mediacni-centrum

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Jihomoravský kraj
  • Nezapsaný mediátor
  • Angličtina

Martina Cirbusová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již v rámci doktorského studia se specializovala na oblast rodinného práva a ochranu práv dětí. Mediaci se začala profesně věnovat od roku 2015, kdy absolvovala základní výcvik v transformativní mediaci, ve které se profiluje do dnešního dne. Následně absolvovala v roce 2017 Conflict self management training a v roce 2018 Advanced Mediation training pod vedením zahraničních lektorů. V létě roku 2019 absolvovala v Holandsku také výcvik ve vedení transformativního dialogu. Od dubna 2019 je u ISCT (Institut for the Study of Conflict Transformation) v USA certifikovanou mediátorkou. V současné době působí již druhým rokem jako vedoucí mediačního centra v Brně, kde vede tým 14 mediátorů a současně sama působí jako rodinná mediátorka se zkušeností ve více než dvou stech případů.

Působí jako lektorka, facilitátorka, moderátorka a metodička v mnoha oblastech, kde je klíčovou podmínkou spolupráce více subjektů na daném tématu nebo projektu. Od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu  při práci s rodinami v rozpadu v České repulice a na Slovensku. Byla vedoucí historicky prvního projektu v ČR, který se věnoval zavádění Cochemské praxe. Na tohle téma publikuje odborné články a je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, která je prvním komplexním materiálem věnovaným zavádění prvků a procesů tzv. Cochemské praxe v ČR. Současně metodicky vede mnohé lokality při zavádění Cochemu do praxe. V systému, který je založený na převzetí zodpovědnosti rodičů za řešení situace, prosazuje jak v odborné tak laické veřejnosti právě neodmyslitelný význam a přínos mediace.

Lektorsky působí v ČR i zahraničí v oblastech participačních práv dětí, mediace a interdisciplinární spolupráce. V červnu 2019 byla jednou z lektorek ve výcviku Divorce and Family Mediation Training (Minneapolis, USA) a v srpnu stejného roku ve výcviku Basic Transformative Mediation Training (Los Angeles) společně s Danem Simonem, kterého bude lektorsky doprovázet také v roce 2020.