Ing. Pavlína Ševčíková Bc.

Ševčíková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Ing. Pavlína Ševčíková Bc.
Martinovská 3244/42
70800 Ostrava

602526651

info@mediaceprovas.cz

www.mediaceprovas.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Moravskoslezský kraj
  • Zapsaný mediátor

V mediaci vidím velkou budoucnost, jelikož celý život řešíme konflikty, máme různé spory, ať už v rodinném nebo profesním životě a mnohdy jen proto, že nejsme schopni vidět věci z úhlu pohledu toho druhého nebo jen jednoduše to neumíme vykomunikovat. A tehdy je na místě požádat o pomoc někoho, kdo nezaujatě, nestranně a s velkou dávkou pochopení a porozumění pomůže najít společnou řeč jednoduchým, lidským přístupem.

K mediaci mě přivedla moje přirozená schopnost komunikace, empatie, zkušenosti s vedením lidí a v neposlední řadě umění vidět souvislosti i v nepatrných maličkostech, které lidi spojuje.

Ve své profesní praxi jsem se věnovala obchodní činnosti, ve které jsem vedla a motivovala lidi, hledala a uspokojovala potřeby zákazníků, ale i spolupracovníků, a naučila se nacházet to nejlepší možné řešení pro obě strany. Jen spokojenost obou zúčastněných stran přinášela úspěch.

Pracovala jsem ve velké korporaci, ale i v malé rodinné firmě, procestovala téměř celý svět, vystudovala vysoké školy, absolvovala spoustu seminářů, vychovala dvě úžasné dcery a nyní mám čas věnovat se profesi, ve které vidím smysl a kde nyní jako mediátorka zúročuji své životní zkušenosti a lekce.

Pozice “ prostředníka “ ve středním managementu, ale i v soukromém životě, prostřední narozené dítě, mě naučily přirozeně dávat lidi dohromady a vidět věci z různých úhlů pohledů a nabízet řešení vedoucí k oboustranné spokojenosti.

Díky těmto zkušenostem a vlastní přirozené schopnosti empatie, jsem se začala věnovat a rozvíjet v oblasti mediace. Můj přirozený zájem o lidi a jejich příběhy dávají klientům pocit bezpečí a důvěry. To je pro mediátora klíčové.