Mgr. Silvie Ročovská

Ročovská
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Silvie Ročovská
Ostrovského 3
15000 Praha 5

728624099

rocovska@centrum.cz

www.systemikapraha.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

Jsem zapsaná mediátorka u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Vystudovala jsem Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřením na etiku v sociální práci. V současné době zde pokračuji v doktorském studiu. Absolvovala jsem výcvik mediace v Institutu pro mediaci a pracovní vztahy u JUDr. Medkové. Mediací se zabývám již několik let v rámci neziskových organizací a své soukromé praxe. Kromě řešení sporů také poskytuji psychoterapii dětí a dospělých. Jsem certifikovaná psychoterapeutka České asociace pro psychoterapii a akreditovaná rodinná/systemická terapeutka SOFT.

Nejvíce zkušeností mám v rodinných dlouholetých sporech. Často se setkávám s klienty, kteří již mají zkušenost s mediací, ale jejich spory dále přetrvávají. Pořádám také semináře na téma konfliktu rodičů a jejich vlivu na děti. Dále se vzdělávám v narativní mediaci, která je mi blízká.