JUDr. Renáta Králiková

Králiková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Renáta Králiková
Purkyňova 6
70200 Ostrava

603333344

info@mediatorkaostrava.cz

mediatorkaostrava.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Moravskoslezský kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

V mediaci působím více než 5 let. Svou praxi jsem začala na Slovensku a postupně své služby rozšířila i do České republiky.

Smysl pro spravedlnost, úcta k rodině a vnitřní přesvědčení mě přesvědčili, abychom na Slovensku  absolvovala  "Kurz Mediácie". Každým rokem své znalosti obohacuji o odborné semináře týkající se mediace a snažím se v této oblasti co nejvíce vzdělávat. Jsem vystudovaná právnička a doktorát jsem získala po úspěšném obhájení práce: "Mediácia" na Trnavskej univerzitě v Trnavě v roce 2016. 

Z portfólia druhu mediácí mě nejvíc zajímá rodinná mediace, které se spolu s obchodní mediaci věnuji nejčastěji. Kromě rodinné a obchodní mediace se věnuji i pracovním sporům a jiným občanským sporům, ke kterým nejčastěji patří spory sousedské. 

Mediaci vnímám jako možnost pomáhat lidem při řešení jejich problémů, napomáhat při obnově narušených vztahů a šířit přitom kulturu úcty. Mou touhou je být nápomocná především dětem a to přes obnovení vztahů jejich rodičů. Věřím, že i prostřednictvím mediace, dokáží partneři z nefunkčních vztahů vykročit na cestu "funkčního rodičovství". Zastávám totiž názor, že dítě je dar, ne nástroj.

Motto: V mediaci neexistuje poražený, jsou jen dva vítězové. 

www.mediatorkaostrava.cz