JUDr. Lucie Votočková

Votočková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Lucie Votočková
Na Moráni 1957/5
128 00 Praha 2

777121851

lucie.votockova@akvj.cz

www.vgv-mediace.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně se mnoho let věnovala práci v advokacii. Současně jsem absolvovala řadu akreditovaných školení u předních českých mediátorů, úspěšně jsem složila státní zkoušku z mediace a stala se zapsanou mediátorkou.

Jako advokátka s generální praxí jsem se zabývala především právem rodinným, občanským, obchodním, pracovním a trestním. Často jsem zastupovala své klienty před soudy a došla jsem k názoru, že v mnoha případech soud nemá k dispozici takové prostředky, aby spor vyřešil ke spokojenosti obou stran. Nezřídka odchází nespokojení všichni.

Poté, co jsem se setkala s mediací, jsem se zcela nadchla pro tento způsob řešení sporů. Konflikt se řeší neformálně, lidsky, v příjemném prostředí a zhruba v 75 % případů odchází strany zcela spokojené s dohodou, kterou společně vytvořily, aniž by jim řešení vnutil někdo cizí. Za mnoha konflikty stojí většinou pouze nedorozumění či neefektivní komunikace. A právě mediace je jedním z mála prostředků, jak lze konflikt rychle a smírně vyjasnit a obnovit poškozené vztahy.

Přináší mi radost usmiřovat lidi a vidět jejich úlevu z překonaného konfliktu. Ráda pomůžu i vám.