Mgr. Silvia Hříbková

Hříbková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Silvia Hříbková
Vinohradská 98
13000 Praha

+420 776 267 580

shribkova@mediace.legal

www.mediace.legal

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina
  • Francouzština

Jsem advokátka a zapsaná mediátoka se sídlem v Praze.

V roce 2012 jsem ukončila Právnickou fakultu Masarykovi univerzity v Brně. Praxi v advokacii vykonávám od roku 2014, od 2018 jako advokátka.

Moji advokátní praxi významně ovlivnil mediační výcvik, který jsem absolvovala v roce 2016 u Asociace mediátorů ČR. Mediace změnila můj pohled nejen na řešení právních sporů, ale i na mezilidskou komunikaci jako takovou. Od roku 2017 působím jako mediátorka zapsaná v seznamu vedeném u Ministerstva spravedlnosti ČR a jako akreditovaná mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR.

Ve své mediační a advokátní praxi se specializuji na případy s mezinárodním prvkem, civilní spory a pomoc při řešení rodinných konfliktů.

Služby poskytuji v češtině, slovenštině, angličtině a francouzštině.