Mgr. Silvia Hříbková

Hříbková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Silvia Hříbková
Vinohradská 98
13000 Praha

+420 776 267 580

shribkova@mediace.legal

www.mediace.legal

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina
  • Francouzština

Jsem advokátka a zapsaná mediátoka se sídlem v Praze.

V roce 2012 jsem ukončila Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Praxi v advokacii vykonávám od roku 2014, mediační praxi jsem založila v roce 2016. Od roku 2017 působím jako mediátorka zapsaná v seznamu vedeném u Ministerstva spravedlnosti ČR a jako akreditovaná mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR.

V letech 2010/2011 jsem studovala na Právnické fakultě Université de Caen Basse Normandie, Francie, v roce 2012 jsem absolvovala odbornou stáž u Evropského soudního dvora v Lucemburku a v roce 2019 jsem měla možnost aplikovat v praxi znalosti francouzského práva ve Francii v rámci odborné stáže v Paříži organizované Pařížskou advokátní komorou, kdy jsem v advokátní kanceláři Tosca avocats participovala na případech zejména v oblasti občanského, rodinného a mezinárodního práva soukromého.

Ve své mediační a advokátní praxi se specializuji na případy s mezinárodním prvkem, civilní spory a pomoc při řešení rodinných konfliktů. Specializuji se zejména na francouzsky mluvící země.

Mediaci vykonávám ve spolupráci s kolegyněmi z kanceláře MEDIACE LEGAL.

Služby poskytuji v češtině, slovenštině, angličtině a francouzštině.