JUDr. Kateřina Koberová

Koberová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Kateřina Koberová
Revoluční 763/15
11000 Praha 1

+420777884348

koberova@koberova.cz

www.advocatorium.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

JUDr. Kateřina Koberová je advokátkou od roku 2009, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2010 obhájila rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získala titul JUDr. Od roku 2019 se věnuje také mediaci, je zapsaným mediátorem podle z.č. 202/2012 Sb. o mediaci. V mediaci uplatňuje dlouholeté znalosti z advokátní praxe. Ve své mediační a advokátní praxi se zaměřuje na oblast rodinného práva, věnuje se obchodním vztahům, náhradám škody, soudedským vztahům.