Mgr. Ing. Tereza Kučerová

Kučerová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Ing. Tereza Kučerová
Ovocnářská 319/30
50311 Hradec Králové

+420776165431

terey@centrum.cz

mediaceHK.webnode.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Královéhradecký kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Mgr. Ing. Tereza Kučerová je zapsanou mediátorkou od roku 2016. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity se věnuje právní praxi od roku 2007, od roku 2012 jako samostatná advokátka a od roku 2017 jako podnikový právník. V mediaci usiluje o porozumění potřebám účastníků a obnovení konstruktivní komunikace vedoucí k oboustranně výhodné dohodě. Současně dbá o zachování co nejvyšší míry důvěry v nestrannost a neutralitu mediátora jako průvodce stran v procesu mediace. Věnuje se mediaci na pracovištích a v pracovněprávních vztazích, mediaci v obchodních vztazích, jakož i mediaci rodinných, sousedských a obecně majetkových vztahů.