Mgr. Robin Brzobohatý

Brzobohatý
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Robin Brzobohatý
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

+420 608 276 046

robin.brzobohaty@gmail.com

  • Občanskoprávní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Jihomoravský kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům.  Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace).

V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde má na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí. Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution. Jako lektor často působí v tuzemsku i v zahraničí, kde v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro dánskou advokátní komoru v Kodani nebo ruskou ligu mediátorů v Petrohradu. Od roku 2010 je odborným garantem sekce rodinných mediací v Evrospském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci (European Association for Transformative Mediation). V roce 2014 Robin složil zkoušku mediátora podle zákona o mediaci.

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Robin je aktuálně doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teoretické právní vědy, kde se věnuje výzkumu konceptů zmocnění a sebeurčení v mediaci.

Z výcviků Robin absolvoval Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složil akreditační zkoušku.

Robin je jedním z mála mediátorů v České republice, který je kromě facilitativní mediace schopen vést mediaci v několika dalších různých přístupech (např. jako transformativní mediaci).

V roce 2011 absolvoval mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.

Robin je také absolventem výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace -  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvoval tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě. Dnes je jedním ze zakládajících členů EATM (European Association of Transformative Mediation) a členem její správní rady.

V roce 2012 absolvoval Robin výcvik pro profesionály ve vyjednávání a mediaci u jednoho z nejinspirativnějších mediátorů současnosti - Francoise Bogacze, zaměřený na využívání současných poznatků z neurověd v mediaci a oblasti ADR (Live Online Program for negotiation and ADR Professionals).

Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky.