JUDr. Martina Doležalová PhD.

Doležalová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Martina Doležalová PhD.
U Průhonu 5
17000 Praha 7

+420 606 729 679

judr.dolezalova@email.cz

www.advokatka-mediator.eu

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina
  • Němčina

Jaké máte zkušenosti s mediací?

Mediaci se věnuji od roku 2000, kdy jsem ji studovala v zahraničí v Bruselu na Universitě Libré v rámci programu Evropské právo. Od té doby spolupracuji za Českou advokátní komoru  se zahraničními i českými špičkovými lektory v mediaci, vyškolili jsme společně na 300 českých advokátů v mediaci.

Přednáším a lektoruji na PF UK, CEVRu, píši do tuzemského i zahraničního odborného tisku na téma mediace a zejména mediuji (ke konci 2017 přes 100 kauz), a to včetně kauz veřejně sledovaných a těch s mezinárodním prvkem (němčina, angličtina, slovenština). Preferuji obchodní spory, občanskoprávní spory, ale nevyhýbám se ani jiným oborům. Nemediuji pouze rodinné spory.

Jsem vedoucí sekce ADR na České advokátní komoře, coby poradního orgánu představenstva. Jsem aktivní členkou Mediační komise v mezinárodní advokátní organizaci UIA, kde pravidelně přednáším v její sekci ADR a jsem expertní členkou mediačního týmu Access to justice výboru v rámci CCBE.

Působím rovněž jako příležitostná členka poroty  ICC v Paříži při mezinárodních soutěžích studentů v mediaci; byla jsem koučkou studentů UK v Praze na první mezinárodní soutěži ve vyjednávání a mediaci CDRC ve Vídni 2015 (kde jsme obsadili 3.-4. místo ze 16 soutěžících).  

Jsem členkou pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci, vedoucí autorského kolektivu a spoluautorkou komentáře Zákon o mediaci (nakladatelství Beck). Ministrem spravedlnosti jsem jmenována předsedkyní zkušební komise pro státní zkoušky z mediace. V roce 2017 jsem byla opětovně Ministrem spravedlnosti ČR jmenována členkou návazné Pracovní skupiny k mediaci působící při Ministerstvu spravedlnosti.

Od února 2016 jsem jmenována předsedou České advokátní komory smírcem ve spotřebitelských sporech mezi advokátem a spotřebitelem; působím rovněž jako předsedkyně skupiny pro mediaci ve spotřebitelských sporech na České advokátní komoře.

Jak dlouho se v tomto oboru pohybujete? 

Od roku 2000 (viz výše). Jsem považována za zakladatelku advokátní mediace v Česku. Zapsanou mediátorkou na Ministersvu spravedlnosti ČR jsem od 2013. Jsem současně advokátkou a členkou České advokátní komory od 1996.