JUDr. Josef Donát LLM

Donát
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Josef Donát LLM
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha

+420 224 216 212

donat@rowan.legal

rowan.legal/tym/partneri/

  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a zapsaným mediátorem.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce, zejména v rámci projektu pravoeshopu.cz.

Vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro zajištění celosvětové datové konektivity nadnárodní bankovní skupiny, dále asistoval u jednoho z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury a aplikací v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Josef Donát zastupuje významné nadnárodní ICT společnosti, a to zejména ve vztazích s programátory při vývoji software, spolupracuje též na návrhu licenčních podmínek pro počítačové programy a poskytuje klientům podporu při vyjednávání o kontraktech v řádu stovek milionů korun. Pro klienty z řad soukromého i veřejného sektoru poskytuje expertní poradenství při výběrových a zadávacích řízeních na dodávky či služby v oblasti ICT a podílí se též významným způsobem na právní podpoře pro dynamické technologické start-upy, u nichž moderní technologie a inovace kladou značné nároky na správnou právní kvalifikaci.

Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

Josef Donát pravidelně přednáší na vysokých školách, je členem redakční rady Masaryk University Journal of Law and Technology.