JUDr. Adriana Markusová

Markusová
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Adriana Markusová
Údolní 16
60200 Brno

+420 602 73 01 72

markusova@markusova-advokat.cz

www.markusova-advokat.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Ostatní spory
  • Jihomoravský kraj
  • Zapsaný mediátor

Právnickou fakultu v Brně jsem absolvovala v roce 1986 a následující rok jsem úspěšně vykonala rigorózní zkoušku a získala titul JUDr.

Od roku 1992 se věnuji soukromé advokátní praxi se zaměřením především na obchodní a občanské právo.

V roce 2013 jsem velmi úspěšně složila státní zkoušky mediátora a dne 3.1.2014  byla Ministerstvem spravedlnosti ČR zapsána do seznamu mediátorů.

Činnosti mediátora se věnuji 2-3 dny v týdnu a jsem schopna poskytnout mediační služby ve všech oblastech práva vyjma práva trestního, kde tyto služby poskytuje stát prostřednictvím Probační a mediační služby.

S mediací jsem se poprvé profesně setkala již v roce 2000, kdy jsem absolvovala první semináře věnované tomuto způsobu řešení sporů. Uvědomila jsem si, že v praktické rovině  provádím mediaci po celou dobu své profesní dráhy, kdy pomáhám řešit spory svým klientům způsobem, který je výhodný pro obě strany (tedy bez újmy klientovi) a ještě jim umožní další spolupráci.

Zastávám názor, že bouchnutí dveřmi ještě žádný problém nevyřešilo a že vzájemná komunikace vedoucí k vyjasnění situace a nalezení oboustranně výhodné cesty s sebou nese nejen úsporu financí, ale také času, energie, nervů a zlepšení života. A o život a jeho kvalitu by mělo jít vždy především.

Když Česká advokátní komora umožnila svým členům se zájmem o mediaci intenzivní studium mediace u světových mediátorských špiček Patricka Van Leynseele z Belgie a Thierryho Garby z Francie, tak jsem této možnosti velmi ráda využila.

I přes takto získané poznatky zůstává nejdůležitější vlastností mediátora jeho schopnost empatie. Při skládání státní zkoušky z mediace mi bylo ze strany zkoušejících řečeno: „Mediace se nedá naučit, pro ni se musíte narodit a vy jste se pro ni narodila“.

V oblasti mediace snad ještě víc než kdekoliv jinde platí: Šedá je teorie, zelený strom života.