Ing. Jana Martenková

Martenková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Ing. Jana Martenková
Lazarská 11/6
12000 Praha 2

+420 602 363 611

mediace@martenkova.cz

www.mediace-martenkova.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

1. Jaké máte zkušenosti s mediací?

Co se týče praxe v oblasti mediace, realizovala jsem případy rodinné mediace (rozdělení SJM, úprava styku rodiče s dětmi, nastavení pravidel pro zachování manželství), mediace v oblasti sousedských vztahů (vytyčení hranic po pozemkové reformě), mediace v obchodním styku (Vodohospodářská spol. versus Developer, stavební investor versus Ústav památkové péče hl. města Prahy atd.)

Vzhledem k tomu, že jsem dosud kromě činnosti mediátora spolumajitelkou a manažerem společnosti působící v oblasti stavebnictví a stavebního developmentu, vyjednávání jako takové navíc tvořilo převážnou část mé pracovní náplně.

Pokud otázka míří na můj názor na mediaci s ohledem na mé zkušenosti, s potěšením musím konstatovat, že přes počáteční nedůvěru k institutu mediace jsou klienti mile překvapeni tím, za jak krátký časový úsek lze dosáhnout shody.

Dle mého by se mediaci měla věnovat mnohem větší publicita a osvěta. A to zejména s cílem odstranit předsudky laické části veřejnosti vůči procesu mediace.

2. Jak dlouho se v tomto oboru pohybujete?

V oblasti vyjednávání se pohybuji 25 let, mediací jako takovou se zabývám 5 let.

3. Na jaké spory se zaměřujete?

Zabývám se všemi typy sporů - obchodními, sousedskými, spotřebitelskými, rodinnými - vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem preferuji spory rodinné a obchodní, ty zejména z oblasti stavebnictví a stavebního developmentu.