JUDr. Ing. Miloš Olík Ph.D., LL.M., FCIArb

Olík
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Ing. Miloš Olík Ph.D., LL.M., FCIArb
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha 4

+420 224 216 212

olik@rowanlegal.com

www.rowanlegal.com

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Miloš je český zapsaný mediátor dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. V oblasti mediací se zaměřuje na komplexní a složité obchodní spory. Má zkušenosti z oblasti nemovitostí, stavebnictví, energetiky, bankovnictví a pojišťovnictví, IT a telekomunikací, sportu a dalších.

Miloš je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL a patří mezi přední české specialisty na alternativní řešení sporů. Kromě mediací a negociací má dlouholeté zkušenosti s arbitrážemi, včetně mezinárodních obchodních arbitráží a investičních sporů.  Miloš zastupoval klienty nebo rozhodoval spory v rozhodčích řízeních podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL).

Miloš dále působil jako rozhodce ve více než 90 rozhodčích řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, London Court of International Arbitration (LCIA), Vienna International Arbitral Center (VIAC) a Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Aktivně též působí v sekcích zabývajících se alternativními řešeními sporů v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC).

Miloš je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k Newyorské úmluvě, Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.

Miloš je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Nottingham Trent University. Dále pak pravidelně rozšiřuje své znalosti a dovednosti v rámci různých kurzů zaměřených na mediace, vyjednávání, prezentace, komunikaci, přesvědčování, apod.