JUDr. Ing. Miloš Olík Ph.D., LL.M., FCIArb

Olík
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Ing. Miloš Olík Ph.D., LL.M., FCIArb
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha 4

+420 224 216 212

olik@rowan.legal

rowan.legal/tym/partneri/

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Miloš je český zapsaný mediátor dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. V oblasti mediací se zaměřuje na komplexní a složité obchodní spory. Má zkušenosti z oblasti nemovitostí, stavebnictví, energetiky, bankovnictví a pojišťovnictví, IT a telekomunikací, sportu a dalších.

Miloš je partnerem a vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a patří mezi přední české specialisty na alternativní řešení sporů. Kromě mediací a negociací má dlouholeté zkušenosti s arbitrážemi, včetně mezinárodních obchodních arbitráží a investičních sporů. Miloš zastupoval klienty nebo rozhodoval spory v rozhodčích řízeních podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Vedl právní týmy zastupující státy v investičních sporech a nadnárodní společnosti v mezinárodních obchodních arbitrážích.

Miloš Olík dále působil jako rozhodce ve více než 180 rozhodčích řízeních, včetně investičních sporů (aktuálně dva případy podle pravidel ICSID – viz výše). Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je předsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) Česká republika, předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací.

Miloš Olík je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders pro rok 2019 společně organizovaném Who`s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Prestižním mezinárodním žebříčkem Chambers Global byl Miloš Olík zařazen do Band 2 pro oblast řešení sporů a arbitráže v České republice. 

Miloš Olík je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k New Yorské úmluvě, Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentáře k zákonu o mediaci, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.