PhDr. Lenka Poláková

Poláková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

PhDr. Lenka Poláková
Podštampilí 726
783 72 Velký Týnec

+420 604 442 294

lenka@futuremind.cz

www.futuremind.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Olomoucký kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie.  

Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 2000 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 15 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu.

Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku a od roku 2011 je také členkou AMČR.

V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem.

V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  - Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction.

V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu).

Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace -  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě.

Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky.

V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation). Společně s Joe Folgerem lektorovala výcvik pro advokáty v Miláně - The Premises of the Transformative Negotiation.

Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce.

Lenka realizuje výcviky v Transformativní mediaci a vyjednávání, komunikační techniky v ČR i zahraničí.

Mediaci poskytuje v celé České republice.