JUDr. Gabriela Vilímková

Vilímková
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Gabriela Vilímková
Československé armády 394
50003 Hradec Králové

+420 604 930 006

vilimkova@vsak.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Hlavní město Praha
  • Zapsaný mediátor

Gabriela Vilímková je advokátkou,  v roce 1992 se stala samostatnou advokátkou,  je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2011 se věnuje mediaci, je zapsaným mediátorem podle z.č. 202/2012 Sb. o mediaci.  Ve své praxi se zaměřuje na obchodní a občanskoprávní spory, má zkušenosti  s poměry ve stavebnictví, přepravě a právem nemovitostí, věnuje se sporům o  náhradu škody. Řeší i manželské a rodinného záležitosti.