Mgr. Žaneta Vítů

Vítů
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

Mgr. Žaneta Vítů
nám. T. G. Masaryka 46/1
69002 Břeclav

548 998 888

sekretariat@ak-vitu.cz

www.ak-vitu.cz

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Jihomoravský kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již 15 let poskytuje advokátní služby.

Odpovědí na rozšíření možnosti pomoci klientům při řešení jejich konfliktů je pro ni mediace. Proto se od roku 2012 mediací zabývá a poskytuje i mediační služby, a to ve všech typech konfliktů. Má bohatou mediační praxi, se zaměřením zejména na obchodněprávní spory (jak ze závazových vztahů, tak vyplývající z účasti na obchodních společnostech) a občanskoprávní spory (např. na vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví).

Základní mediační výcvik a specializovaný výcvik v obchodní mediaci absolvovala u České advokátní komory za vedení mezinárodně uznávaných lektorů (mediátorů). Má za sebou řadu mediačních cvičení, seminářů (např. Americká mediace), konferencí (včetně účasti na UIA Světovém fóru mediačních center), kdy se snaží i touto formou své znalosti a dovednosti neustále rozvíjet. Sama pro ostatní mediátory a další zájemce organizuje praktická cvičení v mediaci. Má také specializovaný výcvik v rodinné mediaci.