Co je mediace a kde je upravena

Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů či řešení sporu smírným způsobem. Znesvářené strany si tento způsob řešení svého sporu mohou vybrat dobrovolně nebo jim jej může doporučit soud či jim nařídit první setkání s mediátorem.

Mediace je způsob řešení konfliktu za účasti mediátora, který podporuje komunikaci mezi stranami sporu tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Takto je mediace zakotvena v § 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, (dále také „ZoM“), kterým byla vytvořena legislativní úprava pro poskytování mediace tzv. zapsanými mediátory. Specifikem je poté tzv. rodinná mediace. která se zaměřuje na řešení konfliktů plynoucích z rodinných vztahů.

Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů či řešení sporu smírným způsobem. Znesvářené strany si tento způsob řešení svého sporu mohou vybrat dobrovolně nebo jim jej může doporučit soud či jim nařídit první setkání s mediátorem. Činnost mediátora podle ZoM může vykonávat tzv. zapsaný mediátor neboli ten, kdo splnil požadavky dle ZoM a byl zapsán na seznam vedený ministerstva spravedlnosti.

Pokud se lidé rozhodnou řešit svůj konflikt soudní cestou, bude se na ně vztahovat úprava zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, (dále také „OSŘ“) a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také „ZŘS“), dle toho, jestli se jedná o záležitost spornou nebo nespornou.