Články

Mediátor roku 2019 – tisková zpráva

Do Síně slávy byly uvedeny tři dámy české mediace. Včera, 25. 3. 2019, proběhlo historicky první diskusní a společenské setkání Mediátor roku 2019. Tuto akci uspořádaly společnosti Centrum pro řešení sporů s. r. o. a Epravo.cz, a. s., a to pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D.

Mediátor roku 2019 – tisková zpráva

UNCITRAL právní rámec pro výkon mediačních dohod se posouvá opět o krok blíže k cíli

Dne 26. června byly na 51. zasedání UNCITRAL schváleny závěrečné návrhy Úmluvy o výkonu mediačních dohod („Úmluvy“) a s tím spojeného Modelového zákona. Schválení výše zmíněných dokumentů představuje vyvrcholení příprav a dlouhých jednání Pracovní skupiny II UNCITRAL, jejímž cílem bylo zavedení mezinárodního režimu pro mezinárodní mediační dohody, a to v režimu, který je obecně podobný Newyorské úmluvě.

UNCITRAL právní rámec pro výkon mediačních dohod se posouvá opět o krok blíže k cíli

Mediační snahy Vatikánu ve Venezuele - Snahy o zlepšení politické situace a ochrany lidských práv

V zemi jsou omezována základní lidská práva, dochází k cenzuře tisku, stíhání kritiků současné vlády a ochránců lidských práv, zatýkaní opozičních politiků, zneužívání policie k bití vězňů a popření přístupu k řádnému soudnímu procesu.V tomto jihoamerickém státě probíhá i humanitární krize z důvodu nedostatku přístupu k základním lékům a potravinám. Jako řešení této situace se nabízí mezinárodní mediace.

Mediační snahy Vatikánu ve Venezuele - Snahy o zlepšení politické situace a ochrany lidských práv

Věcný záměr k novému civilnímu řádu soudnímu

Co je ohledně úpravy mediace v občanském právu procesním navrhováno a z jakých důvodů? „Na rozdíl od současného § 100 odst. 2 OSŘ se ponechává na vůli stran, jestli chtějí jeho pomoci využít. Nařízená povinná mediace, s níž je spojeno přerušení řízení bez ohledu na vůli stran, odporuje dobrovolné povaze tohoto alternativního způsobu řešení sporů.”

Věcný záměr k novému civilnímu řádu soudnímu

Problematické aspekty právní úpravy v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních

V právní úpravě mediace v České republice existuje dvojí úprava mediace, která je způsobena odlišným zakotvením v občanském soudním řádu a zákoně o zvláštních řízeních soudních.

Problematické aspekty právní úpravy v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních

Co je mediace a kde je upravena

Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů či řešení sporu smírným způsobem. Znesvářené strany si tento způsob řešení svého sporu mohou vybrat dobrovolně nebo jim jej může doporučit soud či jim nařídit první setkání s mediátorem.

Co je mediace a kde je upravena