Články

Co je mediace a kde je upravena

Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů či řešení sporu smírným způsobem. Znesvářené strany si tento způsob řešení svého sporu mohou vybrat dobrovolně nebo jim jej může doporučit soud či jim nařídit první setkání s mediátorem.

Co je mediace a kde je upravena