Rozhovory

Rozhovor s Martinou Doležalovou

Rozhovor s JUDr. Martinou Doležalovou PhD., přední českou mediátorkou a předsedkyní sekce ADR České advokátní komory, coby poradního orgánu představenstva. Je aktivní členkou Mediační komise v mezinárodní advokátní organizaci UIA, kde pravidelně přednáší v její sekci ADR, a expertní členkou mediačního týmu Access to justice výboru v rámci CCBE.

Rozhovor s Martinou Doležalovou

Rozhovor s Žanetou Vítů

Mgr. Žaneta Vítů vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již 15 let poskytuje advokátní služby. Odpovědí na rozšíření možnosti pomoci klientům při řešení jejich konfliktů je pro ni mediace. Proto se od roku 2012 mediací zabývá a poskytuje i mediační služby. Má za sebou řadu mediačních cvičení, seminářů (např. Americká mediace), konferencí (včetně účasti na UIA Světovém fóru mediačních center), kdy se snaží i touto formou své znalosti a dovednosti neustále rozvíjet.

Rozhovor s Žanetou Vítů

Rozhovor s Robinem Brzobohatým

Robin Brzobohatý – zakladatel Mediačního Centra Olomouc a zkušební komisař Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. V rozhovoru nám přiblíží specifika rodinné mediace, a zvláště té s přeshraničním prvkem, jelikož působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.

Rozhovor s Robinem Brzobohatým