Aktuality (co je nového v mediaci)

Mediace by mohla vyřešit situaci Assange

Ekvádorský prezident Lenin Moreno potvrdil, že mediace by mohla pomoci vyřešit situaci Juliana Assange, který zůstává azylantem na ekvádorském velvyslanectví v Londýně.

Mediace by mohla vyřešit situaci Assange

Vzorce v jazyce a mediace

Většina konfliktů, s nimiž se jako mediátoři setkáváme, jsou o dvou sociálně konstruovaných realitách, které se střetávají. Proto by mohlo být užitečné uvažovat o tom, jak je společensky konstruováná realita konstruována.

Vzorce v jazyce a mediace

Mediace o toku řeky na Novém Zélandu

Od října se novozélandském Otagu vedou jednání o průtoku na řece Kye Burn. Mediace je vedena mezi Fish & Game New Zealand, NGO se zaměřením na sportovní lob ryb a ptáků, a Kyeburn Catchment Ltd, společností 16 farmářů na ochranu ryb.

Mediace o toku řeky na Novém Zélandu

V Ománu se oživuje prastarý způsob mediace

V Česku máme mediaci, v Ománu mají koncept zvaný sabla. Místo toho, aby dělal scény nebo se obrátil na policii, se Temtemi rozhodl vznést svou stížnost prostřednictvím ománské tradice: místní "sably" neboli rady.

V Ománu se oživuje prastarý způsob mediace

Nový mediační zákon v Irsku

Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti nový zákon o mediaci. V čem je zákon odlišný od českého? Zakotvuje právníkům povinnost poradit klientům mediaci před zahájením občanskoprávního řízení a seznámit je s jejími výhodami.

Nový mediační zákon v Irsku

Špatnou komunikaci mezi rodiči zrcadlí špatná komunikace úřadů

Co zmůže mediace s rodiči, kteří se nechtějí dohodnout? Proč je systém české opatrovnické praxe zastaralý a zralý na rychlou revitalizaci a jak si stojí dohody rodičů o dětech ve srovnání s finančním vyrovnáním?

Špatnou komunikaci mezi rodiči zrcadlí špatná komunikace úřadů

Výcvik v transformativní mediaci

Chcete se stát mediátorem a pomáhat klientům procházet obtížnými rozhovory? BrainPlay organizuje výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu. Výcvik je mimořádnou příležitost k osvojení si transformativního přístupu k řešení sporů pod vedením Lenky Polákové a Robina Brzobohatého.

Výcvik v transformativní mediaci

Mediace ve stavebnictví

Dostali jste se do sporu se stavební firmou nebo s investorem? Přemýšlíte, jestli se dá věc vyřídit rychleji, než zdlouhavým soudním řízením? V článku naleznete, jak funguje řešení stavebních sporů mediací a kdy ji lze použít.

Mediace ve stavebnictví

Mediace a Ministerstvo vnitra

Každý státní zaměstnanec a zaměstnanec Ministerstva vnitra má možnost požádat o pomoc při vyřešení konfliktu, který v rámci výkonu státní služby nastal mezi ním a druhou osobou. Touto může být kterýkoliv státní zaměstnanec. Účast na mediaci je dobrovolná, osoba vyzvaná k mediaci tedy může nabídky využít a mediace se zúčastnit, má však také právo mediaci odmítnout.

Mediace a Ministerstvo vnitra

POLITIKA: Mediace vyjednávání o vládě a její možnosti

Nejde jen o odhlasování důvěry vládě. Má-li takováto vláda fungovat, je nezbytné, aby se nastavily vyjednávací mechanismy na celé její funkční období. Proto například selže-li první pokus, upozorňuji politiky na možnosti, které by jim mediace mohla poskytnout. Mediačních agentur se dá jistě najít dost, aby alespoň jedna z nich pro tento účel vyhovovala.

POLITIKA: Mediace vyjednávání o vládě a její možnosti

Dny restorativní justice

Dny restorativní justice mezi 19. 11. –30. 11. Přijďte se seznámit se způsoby práce zaměřené na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Mezi ně patří také mediace.

Dny restorativní justice
strana: 1 , 2 , 3