Aktuality (co je nového v mediaci)

V Ománu se oživuje prastarý způsob mediace

V Česku máme mediaci, v Ománu mají koncept zvaný sabla. Místo toho, aby dělal scény nebo se obrátil na policii, se Temtemi rozhodl vznést svou stížnost prostřednictvím ománské tradice: místní "sably" neboli rady.

V Ománu se oživuje prastarý způsob mediace

Nový mediační zákon v Irsku

Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti nový zákon o mediaci. V čem je zákon odlišný od českého? Zakotvuje právníkům povinnost poradit klientům mediaci před zahájením občanskoprávního řízení a seznámit je s jejími výhodami.

Nový mediační zákon v Irsku

Špatnou komunikaci mezi rodiči zrcadlí špatná komunikace úřadů

Co zmůže mediace s rodiči, kteří se nechtějí dohodnout? Proč je systém české opatrovnické praxe zastaralý a zralý na rychlou revitalizaci a jak si stojí dohody rodičů o dětech ve srovnání s finančním vyrovnáním?

Špatnou komunikaci mezi rodiči zrcadlí špatná komunikace úřadů

Výcvik v transformativní mediaci

Chcete se stát mediátorem a pomáhat klientům procházet obtížnými rozhovory? BrainPlay organizuje výcvik zaměřený na podporu zmocnění, usnadnění vlastních rozhodnutí a zvyšování porozumění mezi stranami konfliktu. Výcvik je mimořádnou příležitost k osvojení si transformativního přístupu k řešení sporů pod vedením Lenky Polákové a Robina Brzobohatého.

Výcvik v transformativní mediaci

Mediace ve stavebnictví

Dostali jste se do sporu se stavební firmou nebo s investorem? Přemýšlíte, jestli se dá věc vyřídit rychleji, než zdlouhavým soudním řízením? V článku naleznete, jak funguje řešení stavebních sporů mediací a kdy ji lze použít.

Mediace ve stavebnictví

Mediace a Ministerstvo vnitra

Každý státní zaměstnanec a zaměstnanec Ministerstva vnitra má možnost požádat o pomoc při vyřešení konfliktu, který v rámci výkonu státní služby nastal mezi ním a druhou osobou. Touto může být kterýkoliv státní zaměstnanec. Účast na mediaci je dobrovolná, osoba vyzvaná k mediaci tedy může nabídky využít a mediace se zúčastnit, má však také právo mediaci odmítnout.

Mediace a Ministerstvo vnitra

POLITIKA: Mediace vyjednávání o vládě a její možnosti

Nejde jen o odhlasování důvěry vládě. Má-li takováto vláda fungovat, je nezbytné, aby se nastavily vyjednávací mechanismy na celé její funkční období. Proto například selže-li první pokus, upozorňuji politiky na možnosti, které by jim mediace mohla poskytnout. Mediačních agentur se dá jistě najít dost, aby alespoň jedna z nich pro tento účel vyhovovala.

POLITIKA: Mediace vyjednávání o vládě a její možnosti

Dny restorativní justice

Dny restorativní justice mezi 19. 11. –30. 11. Přijďte se seznámit se způsoby práce zaměřené na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Mezi ně patří také mediace.

Dny restorativní justice

Proč ve firmě založit oddělení na mediaci?

Začíná být poměrně časté, že firmy zaměstnávají bývalé soudce nejvyšších soudů. Proč ale do firmy přibrat někoho na mediaci? 1. Počet mediací se stále zvyšuje. 2. Je ohromně užitečné míst skill-set mediátora, který využijete v každé konfliktní situaci. 3. Mediace je skvělá specializace - na vynikající úrovni ji umí nabídnout pouze malé procento právních kanceláří. 4. Váš klient ji potřebuje kvůli snížení nákladů. Nabídněte mu mediaci sporu ve chvíli, kdy je to pro něj výhodné - ušetříte mu neskutečné peníze - zůstane u vás.

Proč ve firmě založit oddělení na mediaci?

Reportáž o mediaci na ČT24

Soudy stále více nařizují takzvané mediace. Tedy snahu o mimosoudní dohodu, kdy debatu znesvářených stran vede u jednoho stolu nezávislý odborník. U civilních sporů vzrostl počet nařízených jednání s mediátorem až dvojnásobně. A zvedl se i poměr těch skončených smírem.

Reportáž o mediaci na ČT24

Spojené státy americké nabízejí mediaci sporu mezi Indií a Pákistánem o Kašmír

Tento rok byl z nejhorší z hlediska porušování příměří mezi Indií a Pákistánem a počtu civilních obětí. Trumpova administrativa za zavřenými dveřmi vyvíjí snahy o snížení napětí mezi oběma sousedy. Nicméně vzhledem k tomu, že Pákistán je jen několik měsíců od parlamentních voleb, je velmi nepravděpodobné, že by byl strukturovaný dialog obnoven.

Spojené státy americké nabízejí mediaci sporu mezi Indií a Pákistánem o Kašmír
strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8