Aktuality (co je nového v mediaci)

Miluju tě ... po svém (CMI) 7. 6.

Asymetrické partnerské vztahy (včetně různých forem domácího násilí) a specifika "rozchodových dohod". V základním výcviku se každý mediátor dozvěděl o nevhodnosti sporu pro mediace při určitých indikátorech – mezi nimi je i domácí násilí. Poznáte však domácí násilí tam, kde nepadla jediná rána? Umíte odlišit situační rozchodové násilí od jiných typů agrese? A co jiné asymetrie v partnerském soužití výrazně nabourávající možnost „dohody dvou rovnocenných subjektů“ – jak s nimi pracovat?

Miluju tě ... po svém (CMI) 7. 6.

38 let zkušeností z mediace amerického mediátora

Jeden z nejúspěšnějších mediátorů v Praze. Shodou okolností tento pátek navštíví Prahu - američan Antonio C. Piazza, který byl u zrodu mediace v USA téměř před 40 lety a po celou dobu se mediaci v praxi věnuje. Během této doby vedl úspěšné mediace ve více než 4 tisících případech, jejichž hodnota přesáhla 1 bilion dolarů. Využijte jedinečnou možnost neplánovaného semináře, kde vám předá své znalosti a dlouholeté zkušenosti jeden z nejúspěšnějších mediátorů na světě.

38 let zkušeností z mediace amerického mediátora

Jsme rodina tradiční nebo vyjednávací? (CMI) - přesunuto na 30. 5.

Workshop pomáhá zvědomit „životní a partnerské vzorce“, které si neseme z našich původních rodin. Jejich pochopením nastává „AHA“ efekt, pokud jde o naše i partnerova nevyslovená očekávání, přání, předpoklady „správného postupu“… Tedy toho, co jednak od počátku vytváří naše partnerské konflikty, ale také má obrovský vliv na přístup k těmto konfliktům a postupy jejich ne/řešení.

Jsme rodina tradiční nebo vyjednávací? (CMI) - přesunuto na 30. 5.

Děti v mediaci - co děti vnímají v rozvodových sporech rodičů (AMČR)

Zveme vás na setkání s mediátorkou Ing.arch. Evou Barešovou, která se podělí o své poznatky z práce s dětmi, které prochází rozpadem rodiny. Eva sleduje vývoj trendu zapojováni dětí do mediace a sama vede Kroužek pro děti mladšího školního věku s názvem: Když se máma a táta rozcházejí (www.rodiceserozchazeji.cz).

Děti v mediaci - co děti vnímají v rozvodových sporech rodičů (AMČR)

Vydírání láskou (CMI)

Stalo se Vám, že jedna ze stran vysvětluje při přípravě mediace po telefonu: „Nechci vstoupit do mediace, protože … to se těžko vysvětluje … já ve slovním souboji s tímhle člověkem vždycky prohraju!“ A napadlo vás někdy, že když se jedna ze stran sedící u kulatého stolu jeví jako „totálně nespolupracující“ , může být prostě „vydeptaná“, nevěřící v nic a nikomu? Scénářů je mnoho a mediátor nemá křišťálovou kouli. Může však pracovat s určitými indikátory tak, aby zbystřil.

Vydírání láskou (CMI)

Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů (UMPOD)

Konference s cílem sdílení dobré praxe při zapojování dětí do mimosoudních procesů sloužících k přijímání rozhodnutí, jako jsou mediace nebo případové a rodinné konference. Pozornost bude věnována všeobecným otázkám možností zapojení dětí, srovnání praxe v ČR i zahraničí i otázkám vlivu faktoru domácího násilí pro úvahy i praxi zapojování dětí do rozhodování. Na konferenci vystoupí mediátoři, psychologové, právníci a sociální pracovníci.

Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů (UMPOD)

Rozhovor s Žanetou Vítů

Mgr. Žaneta Vítů vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již 15 let poskytuje advokátní služby. Odpovědí na rozšíření možnosti pomoci klientům při řešení jejich konfliktů je pro ni mediace. Proto se od roku 2012 mediací zabývá a poskytuje i mediační služby. Má za sebou řadu mediačních cvičení, seminářů (např. Americká mediace), konferencí (včetně účasti na UIA Světovém fóru mediačních center), kdy se snaží i touto formou své znalosti a dovednosti neustále rozvíjet.

Rozhovor s Žanetou Vítů

Dotazník pro soudce pro posouzení vhodnosti mediace

Dotazník je nazvaný „Diagnostika případů vhodných k mediaci“. Má sloužit jako pomocná šablona pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu první setkání s mediátorem. Jedná se o doporučující pomocnou metodiku pro soudy, která stanovuje kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci.

Dotazník pro soudce pro posouzení vhodnosti mediace

Prague Negotiation and Mediation Week se blíží

Láká vás připojit se ke špičkovým školitelům na týdenní intenzivní program mezinárodní mediace a vyjednávání? Přijďte se učit od odborníků v oboru a získat praktické dovednosti a strategie k lepšímu řešení sporů v mezinárodním prostředí. Je možné požádat i o stipendium!

Prague Negotiation and Mediation Week se blíží

Jsme rodina tradiční nebo vyjednávací? (CMI)

Workshop CMI, který pomáhá rozpoznat a pochopit vzorce, které máme z našich původních rodin. V čem následujeme naše rodiče, co děláme jinak a jaký to má vliv na průběh konfliktu? Přednášející bude Mgr. Eva Pávková. Přihlašte se, koná se již zítra!

Jsme rodina tradiční nebo vyjednávací? (CMI)

Mediace v televizi

Kdy a jak může pomoci mediace se můžete podívat na slovenské JOJ od 18. minuty.

Mediace v televizi
strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8